ALGEMENE INFORMATIE

Overzicht

Naast de wekelijkse trainingen verzorgt de Veurnse Zwemvereniging nog tal van andere activiteiten:

 • Deelname aan een twintigtal wedstrijden per jaar onder de reglementen van de VZL/K.B.Z.B.
 • Inrichten in Veurne van een drietal wedstrijden en clubkampioenschappen.
 • Tussen kerst en nieuwjaar een vierdaagse zwemstage.
 • Eind november het jaarlijks ledenfeest met uitreiking van medailles en trofeeën. 
 • Organisatie van een wisselbeker voor vergunninghouders.
Button

PRACTISCHE INFORMATIE

REGLEMENTERING

Afspraken & Wenken voor de leden van de Veurnse Zwemvereniging

 • Waardevolle voorwerpen zoals uurwerken, kettingen, ringen, geld, enz. laten we thuis.
 • Tijdig aanwezig zijn op de trainingen ook niet te vroeg.
 • In de kleedkabines hebben we respect voor andermans kledij, we verstoppen de kledij niet.
 • Indien er niet het nodige respect is voor kledij of materieel van anderen, zal tegen de dader (s) zeer streng worden opgetreden.
 • Namen mededelen aan de verantwoordelijke.
 • Snoep en kauwgom zijn verboden in het zwembad.
 • Zorg dat de zwemkledij in orde is, koord in de zwembroek voor de jongens, geen bikini’s of loshangende bermuda’s. Indien je een zwembril draagt moet die goed aangepast zijn. Zwemmuts is verplicht.
 • Indien je zwemvliezen hebt, brengt ze mee.
 • Vermeld je naam op je materieel en de kledij van de club.
 • Ga voor de training naar het toilet, zodat de training niet om de haverklap moet onderbroken worden voor iemand die naar de WC moet.
 • We betreden de zwemhal op het teken van de trainer(-ster), niet vroeger. Voor de trainingen wachten we in de vestiaire, NERGENS ANDERS.
 • Tijdens de trainingen en opwarmingsoefeningen maken we het de trainers(-sters) aangenaam: wees beleefd, let op, niet spelen, uitvoeren wat gevraagd wordt.
 • Wees voornaam tegenover de andere zwemmers(-sters).
 • Wanneer je de groep verlaat steeds de trainer(-ster) verwittigen.
 • Na de training, helpen het materieel opbergen, een stortbad nemen en zich zo snel mogelijk aankleden.
 • In de kleedkamers lopen we niet rond, roepen en tieren we niet.
 • Na de training naar huis langs de kortste weg.

Voor het verkrijgen van een competitievergunning moet de zwemmer (-ster) aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De techniek van de vier zwemwijzen, start en keerpunten voldoende beheersen.
 • Het zijn de trainers(-sters) die beslissen of een zwemmer aan de voorwaarden voldoet.
 • Minstens tweemaal per week de trainingen volgen.
 • Regelmatig deelnemen aan competities en stages.
 • Een medisch attest laten invullen door een geneesheer.
 • De kosten van het medisch onderzoek zijn te laste van de zwemmer.
 • De Veurnse Zwemvereniging is gesponsord door "SPEEDO"
 • Van de clubleden wordt verwacht dat zij in een "SPEEDO" uitrusting zwemmen.

Beginnelingen A  en B:

dinsdag en donderdag : 18:45 - 19:30 uur

 • Om toe te treden tot de beginnelingen van de VZV moet men de volledige lengte (25m) van het zwembad kunnen zwemmen en de leeftijd van 6 jaar (1e studiejaar) bereikt hebben.
 • Aan die groep wordt op een speelse manier de basis van de vier zwemwijzen aangeleerd op dinsdag- en donderdagavond van 18.45 uur tot 19.30 uur.

Recreatiezwemmers A en B:

dinsdag en donderdag : 19:30 - 20:15 uur
 • Zwemmers die de vier zwemwijzen ( vlinderslag, rugslag, schoolslag en crawl) min of meer beheersen en over een basisuithouding beschikken worden toegelaten bij de recreatiezwemmers.
 • Die zwemmers trainen op dinsdag- en donderdagavond van 19.30 uur tot 20.15 uur.
 • Bij deze groep wordt nog steeds het accent gelegd op de techniek van de vier zwemwijzen, aangevuld met de start en keerpunten van de verschillende zwemslagen.
 • Door de afstanden te vergroten, wordt de uithouding en algemene conditie eveneens verbeterd.

Kandidaat Competitiezwemmers:

dinsdag en donderdag : 18.45 tot 19.30 of 19:30 - 20:15 uur
 • Zwemmers die de vier zwemwijzen en start- en keerpunten reeds goed beheersen, over een goede conditie beschikken en die competitiezwemmer wensen te worden.
 • Die zwemmers trainen op dinsdag- en donderdagavond van 19.45 uur tot 19.30 of van 19.30 tot 20.15 uur.
 • Bij deze groep wordt nog steeds het accent gelegd op de techniek van de vier zwemwijzen, aangevuld met de start en keerpunten van de verschillende zwemslagen.
 • Door de afstanden te vergroten, wordt de uithouding en algemene conditie eveneens verbeterd.

Competitiezwemmers

dinsdag en donderdag : 18:30 - 19:00 uur
zaterdag : 11:45 - 14:00 uur
 • Dit zijn zwemmers die de vier zwemwijzen en start- en keerpunten reeds goed beheersen en over een goede conditie beschikken.
  • De competitiezwemmers trainen op dins- en donderdagavond van 18.45 uur tot 20.15 uur en op zaterdagavond van 11.45 uur tot 14.00 uur.
  • Tijdens die trainingen wordt veel aandacht besteed aan het individueel verbeteren van de techniek fouten.
  • Een goede uithouding en fysieke conditie wordt bekomen door het strikt volgen van de trainingsprogramma’s.
 • Om toe te treden tot de groep van de competitiezwemmers moet men naast het beheersen van de zwemtechnieken minimum tweemaal per week trainen en regelmatig deelnemen aan competities en stages.
 • De competitiezwemmers worden ingedeeld in volgende categorieën: 9 - 10 jaar, 11 - 12 jaar, 13 - 14 jaar, 15 - 16 jaar, 17 - 18 jaar, 18 – 18+

Waterpolospelers

donderdag : 20:30 - 21:30 uur 
 • Zijn een groep vrienden die elkaar iedere donderdagavond ontmoeten van 20.30 uur tot 21.30 uur om samen op een recreatieve wijze te trainen en daarna onder elkaar een waterpolowedstrijd spelen.
 • Vanaf de leeftijd van 16 jaar kan men zich inschrijven bij de waterpolo, vrouwen zijn eveneens welkom. 

Volwassen zwemmen

dinsdag : 20:15 - 21:00 uur
 • Volwassenen die hun zwemtechniek wat willen bijschaven zijn hier welkom.

INSCHRIJVINGEN SEIZOEN 2019 -­ 2020.

Waar:

Cafetaria Stedelijk Zwembad Veurne.

Wanneer:

Dinsdag 03 september 2019.

 • Om 18.00 uur voor de leden die ingeschreven waren  in seizoen 2017-­‐2018.
 • Om 19.00 uur melden de nieuwe leden zich aan voor het invullen van de inschrijffiche.
 • Men kan lid worden vanaf het eerste leerjaar en men moet één lengte (25m) kunnen zwemmen 

Bedrag:

 • XX euro voor het volledige seizoen.

Voorwaarden:

Om op een goede en veilige manier les te kunnen geven worden maximum 150 zwemmers ingeschreven.

 • De oud-leden hebben voorrang op voorwaarde dat zij voor 25 augustus 2019 ingeschreven zijn en betaald hebben.
 • De nieuwe leden kunnen hun kandidatuur stellen op:
  • dinsdag 03 september 2019
  • tussen 19.00 uur en 20.00 uur 
  • door het invullen van de inschrijffiche.
 • Het is onnodig om vroeger aanwezig te zijn omdat onderstaande voorrangsregeling zal toegepast worden.
  • Zwemmers van onderstaande lijst hebben prioriteit:
   • Familieleden van bestuursleden en trainers(-­‐sters).
   • Broers en zussen van de reeds ingeschreven zwemmers(-­‐sters).
   • Inwoners van Veurne.

1. Verzekering bij de federatie

Wanneer je als lid bij één van onze clubs aansluit en ook bij de Vlaamse Zwemfederatie geregistreerd staat, dan ben je verzekerd tegen zwemsportongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. Hiervoor heeft de Vlaamse Zwemfederatie met de verzekeringsmaatschappij N.V. Arena, verzekeringspolissen afgesloten:

 • Lichamelijke ongevallen (polisnummer 1.102.170A)
 • Burgerlijke aansprakelijkheid (polisnummer 1.102.171A)

Deze verzekeringen gelden dus enkel voor die hoofdsportactiviteiten die rechtstreeks verband houden met onze zwemsport en die georganiseerd worden door de Vlaamse Zwemfederatie en/of haar aangesloten clubs, zoals competitie, trainingen, vriendschappelijke ontmoetingen, recreatieve sportbeoefening en vergaderingen die door de federatie beheerd worden en met haar toestemming door de aangesloten club voor de leden worden ingericht.

Alle aangesloten leden die geregistreerd zijn bij de Vlaamse Zwemfederatie zijn automatisch verzekerd als vrijwillige helpers (L.O.+ B.A.) via de federale polis.

Ze geldt tevens voor de ongevallen die zich zouden voordoen op de weg van huis naar deze activiteiten en terug, tijdens verplaatsingen te voet of met gelijk welk vervoermiddel. Ze geldt zowel voor binnen- als buitenland.

2. Aangifte formulieren hier downloaden, invullen en overmaken aan het secretariaat COAST: